Escoles lectores

El projecte “XARXA D’ESCOLES LECTORES” neix com a conseqüència del programa desenvolupat per FETE-UGT en l’àmbit del foment de l’hàbit lector a l’escola, que s’inicia el curs 2003-2004, centrat fonamentalment en la formació del professorat mitjançant diferents seminaris i congressos temàtics a nivell estatal que reuneixen anualment a més de quatre-cents professors i professores per debatre i participar a tallers sobre aquesta temàtica.
Paral·lelament es du a terme la coedició d’una col·lecció temàtica conjuntament amb l’editorial “Libros de la Catarata”, que té per títol “Animación a la lectura” i que té la finalitat proporcionar eines per a promoure la lectura, així com englobar temes de reflexió i anàlisi al voltant d’aquesta temàtica que siguin d’utilitat per a educadors i educadores, docents, bibliotecaris i bibliotecàries i també famílies.
En aquest moment s’han publicat quatre títols:
- Animando a animar. Tenemos un plan: Cómo estimular el goce lector.
- Te cuento para que cuentes. Animación a la lectura y conocimiento de la
narrativa oral.
- Poesías para jugar. Un camino hacia la Lectura.
- Juegos teatrales para animar a leer.
A partir de la signatura del conveni de col·laboració amb el Ministeri de Cultura l’any 2006 i dins del Pla de Foment de Lectura, això es fa realitat i s’inicia, de forma experimental, el projecte “Xarxa d’Escoles Lectores”
El curs 2007-2008 s’inicia el projecte amb set escoles de les localitats de Barcelona, Gijón, Puerto de la Cruz (Tenerife) i Los Silos (Tenerife)

OBJECTIUS:
• Desenvolupar una xarxa d’intercanvi d’experiències en relació al foment de l’hàbit lector a l’escola.
• Col·laborar i fomentar l’elaboració del pla lector a cada una de les escoles participants.
• Potenciar un treball col·laboratiu entre els centres educatius.
• Establir compromisos amb el claustre de cada escola per al manteniment d’un espai regular que potenciï el goig lector.
• Promoure la creació de biblioteques escolars.
• Fomentar la participació de les famílies en la creació d’hàbits lectors.
• Potenciar l’ús de les TIC per a la creació de xarxes d’intercanvi relatives a aquesta temàtica.
• Impulsar la coordinació institucional que permeti optimitzar els diferents recursos en un projecte integral.

METODOLOGIA
El projecte es basa principalment en el compromís sostingut al llarg del curs de mantenir un espai a l’escola sistematitzat i permanent que fomenti el plaer de la lectura.
Per això es compta amb la presència d’una mediadora per a cada una de les poblacions que participen en el projecte, que realitza una intervenció setmanal a cada una de les escoles, amb una mitja de 4-5 hores per centre, durant les quals interactua directament amb l’alumnat.
Així mateix, cada escola ha de designar un responsable entre els membres del claustre, que serà qui coordini la participació del centre, essent la persona interlocutora amb la mediadora i amb la direcció del projecte.
Els materials necessaris, fonamentalment els llibres seleccionats per a les sessions escolars que realitzi la mediadora, seran aportats per FETE-UGT.

Durant el curs escolar 2010-2011 es va realitzar al CEIP Llorenç Riber de Campanet.
La durada del programa ha estat de vuit mesos, d’octubre a maig, realitzant sessions quinzenals per a cada grup: és a dir, un dia per setmana ens trobàvem amb infantil i primer cicle de primària i la setmana següent fèiem el segon i tercer cicle de primària.
La durada de les sessions ha estat de quaranta-cinc minuts per a infantil i d’una hora per a la resta de grups. Segons el nombre d’alumnat per classe i de les seves característiques com a grup, alguns nivells s’ han ajuntat.
Les sessions es basen en...
unes tasques fixes:
• introducció del relat a realitzar
• narració del relat
• comentari oral del mateix per part de l’alumnat
i unes tasques opcionals, segons les edats i les estratègies escollides:
• debats utilitzant la filosofia 3/18
• algunes tasques plàstiques suggerides als i a les mestres i començades a realitzar conjuntament
• cançons
• l’anàlisi seqüencial del conte
• la representació del conte per part de l’alumnat
• la lectura o narració conjunta contacontes - alumnat
• jocs d’empatia

El criteri de selecció dels relats ha tingut en compte el treball temàtic de l’escola (en aquest cas, el bosc) de manera que la majoria de contes estaven relacionats amb aquest tema: llegendes d’ arbres, relats d’animals del bosc, de personatges de conte que tenen el bosc com a context, de personatges fantàstics del bosc o mites relacionats...
A infantil s’ha creat un llibre col·lectiu entre cada alumne i alumna i els seus pares; es donava un personatge i cada nin o nina havia d’endur-se el futur conte a casa, seguir la història, dibuixar i pintar una il·lustració amb l’ajuda dels seus pares.
A primària s’ha promocionat l’intercanvi de llibres propis, un taller d’embarbussaments i un taller de poesia juntament amb els i les mestres, i varies lectures dramatitzades pel mateix alumnat.
En general, s’han promocionat llibres de la biblioteca, el funcionament d’aquesta i l’intercanvi de lectures recomanades.
S’han elaborat plafons per als passadissos per promocionar lectures, s’han realitzat visites per grups a la biblioteca del poble fent una gran promoció de l’ús de la biblioteca del poble, que ha donat com a resultat nous carnets i un major ús de la biblioteca. A més, s’ha informat a les mares i als pares dels avantatges dels contes i la lectura.