VAGA 9 de MARÇ

9 de març 2017, vaga general a l’educació

La Plataforma Estatal per l’Escola Pública (alumnes, pares i mares i docents) va mantenir una reunió per repassar la situació actual en l’àmbit educatiu i valorar de forma expressa l’acord del Consell de Ministres pel qual el Govern acudirà al Tribunal Constitucional per intentar anul·lar l’acord del Congrés que impulsa la paralització de la LOMCE.

De l’anterior només es pot desprendre una conclusió: que el Govern actual considera que el poder legislatiu ha d’estar supeditat a l’Executiu i que la sobirania no resideix en el poble, sinó que és propietat exclusiva d’aquest Govern, obviant deliberadament el que s’estableix a l’article 1 de la Constitució Espanyola. Només d’aquesta manera es pot entendre que rebutgi que el Congrés pugui fer els passos necessaris per canviar la legislació actual. A tot això se suma que la subcomissió parlamentària encara no ha començat els seus treballs i el seu objectiu més important ja ha estat modificat, doncs ja no treballarà per configurar una nova llei, sinó un document sobre l’estratègia 2020 que després potser serveixi per a una nova llei o no.


Aquesta forma de procedir no pot quedar sense resposta. La lluita ha de seguir realitzant-se en tots els nivell i per tots els integrants de la comunitat educativa (alumnat, pares i mares, professorat, personal dels centres educatius,...), per seguir exigint: derogació de la LOMCE; reversió de les retallades; increment pressupostari dedicat a l’educació; recuperació d’un sistema de beques que garanteixi la igualtat d’oportunitats; dignificació de les condicions laborals del professorat; fre a la privatització del sistema educatiu,...


En aquest escenari, el pacte educatiu al qual diu que vol arribar el Govern no es possible perquè aquest missatge es demostra fals de nou.


Per aquest motiu, la Plataforma Estatal per l’Educació Pública proposa la convocatòria d’una vagageneral educativa el proper 9 de març.


A les Illes, els sindicats STEI-i, FE-CCOO i FeSP-UGT us cridem també a participar de la mateixa convocatòria.


Us mantindrem informats de les accions conjuntes (alumnes, pares, mares i docents) a realitzar el mateix 9 de març.


Degut a què la convocatòria també afecta els nostres alumnes, és el nostre deure com a docents conèixer la normativa que regula els seus drets i que aquí us adjuntem per a la vostra informació i difusió: ORIENTACIONS per regular al Reglament d'0rganització i Funcionament (ROF), dels centres d'educació secundària, el dret a la manifestació col•lectiva de discrepàncies de l'alumnat, inclou annexos (DGPIIE 06/11/2012)


STEI, CCOO i UGT ens sumam també a la manifestació que anuncien els nostres estudiants