SENTÈNCIA VI CONVENI COL.LECTIU DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT

FESP-UGT MOSTRA LA SEVA SATISFACCIÓ PER LA DECISIÓ DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREM PERQUÈ REFORÇA L'ESSÈNCIA DEL VI CONVENI COL·LECTIU DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT

FeSP-UGT valora positivament aquesta decisió de la Sala Social del Tribunal Suprem en desestimar el recurs de Cassació interposat per la Federació Estatal d'Ensenyament de Comissions Obreres (CCOO), enfront de la Sentència dictada per la Sala del Social de l'Audiència Nacional, de data 5 de febrer de 2015, aclarida per acte de 20 de febrer del mateix any, en procediment d'impugnació de conveni. Aquesta fallida ratifica la força vinculant del conveni col·lectiu reforçant-lo en les qüestions fonamentals.

La demanda contra nombrosos articles del VI Conveni Col·lectiu, presentada per CCOO, posava en qüestió aspectes essencials històricament consolidats pels treballadors de l'Ensenyament Concertat i que, d'haver prosperat els requeriments del demandant haurien canviat el model de relacions laborals en el sector.

La desestimació del recurs de Cassació ratifica la Sentència i reforça la validesa del VI Conveni Col·lectiu de l'Ensenyament Concertat signat per UGT, reforça el pagament delegat deixant clar que és a l'Administració a qui correspon l'abonament dels conceptes salarials, consolida el mecanisme de garantia de pagament de la paga d'antiguitat quan les administracions públiques manifesten insuficiència pressupostària i consolida les raons fonamentals per les quals UGT va decidir donar suport a la signatura.

FeSP-UGT mostra la seva satisfacció pel pronunciament perquè es consolida el VI Conveni Col·lectiu que en el seu moment va ser signat pel 90% de la representativitat sindical, que reforça els drets dels treballadors i que estabilitza les relacions laborals per a benefici dels 130.000 treballadors del sector.