Salut laboral

Des de la nostra fundació - i amb major intensitat, si cal, des de l’aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) - ens hem esforçat per traslladar arguments preventius al conjunt de la població treballadora, tractant de desenvolupar en ella hàbits i costums segurs.


Entre les principals funcions i activitats que desenvolupa la secretaria, podem destacar:


- L’elaboració i actuació del quadre reivindicatiu del nostre sindicat en matèria de Salut Laboral.

- La investigació sobre les condicions de treball del col·lectiu de treballadores i treballadors de l’ensenyament: baixes mèdiques, situació de la prevenció de riscos laborals en el sector educatiu, compliment de la LPRL, situació dels Delegats i les Delegades de Prevenció, etc.

- L’elaboració d’eines preventives de divulgació de la prevenció de riscos laborals: "Guia de les bones pràctiques en els centres d’educació infantil i primària", "Catàleg de Malalties Professionals dels Docents", materials del projecte "Centres lliures d’alcohol", etc.

- L’organització i realització de cursos de Salut Laboral.

- La participació en l’Observatori permanent de Riscos Psicosocials.


Persona responsable:
Catalina Júlia Morey Guzmán
cjmorey@feteugt-ib.org