REUNIÓ INFORMATIVA CONSELLERIA I ENSENYAMENT PRIVAT-CONCERTAT SOBRE LES REVÀLIDES DE LA LOMCE

La Conselleria d’Educació i Universitat va reunir els sindicats de l’ensenyament concertat per explicar el seu posicionament quant a les revàlides.
El Conseller va manifestar la seva preocupació, ja que no és una qüestió asèptica. Existeix una gran incertesa a tots els nivells i el tema ha generat i genera una gran polèmica. Malgrat tot i que hi ha dos Reials Decrets que regulen aquestes avaluacions d’ESO i Batxillerat manquen les Ordres que guiaran el desenvolupament de les proves. 
Un altre entrebanc és la falta de Govern Central que impossibilita la nova composició dels membres del Consell Escolar de l’Estat, òrgan pel qual s’han d’aprovar les Ordres. 
Malgrat tot això, la Conselleria les haurà de realitzar i determinar el següent per totes les etapes:
A 3r i a 6è de Primària, fer les proves semblants al curs passat.
• Quant a les proves d’ESO. existeix una gran  problemàtica organitzativa: durada de les proves (5 o 6 dies), infraestructura, recursos humans per dur-les a terme, efectes en el calendari escolar, pressupost i dotació... S’ha d’afegir a tots els anteriors motius que no tenen cap efecte acadèmic, la qual cosa dificulta la justificació d’aquestes proves.
• A Batxillerat es vol continuar amb la Prova d’Accés a la Universitat (PAU), és a dir, que tengui efectes acadèmics i sigui per accedir a qualsevol Universitat mantenint el Districte Únic.
La titularitat jurídica pertany a la Conselleria, per la qual cosa té la potestat de convocar i organitzar la prova i es coordinarà amb la UIB per a la seva realització.
Està previst que abans del 30 de novembre surti l’Ordre Ministerial que inclourà:
• Calendari de les Proves
• Matriu d’especificacions:o Com es faran?o Contingutso Tipus de pregunta i resposta (No més del 50% de preguntes tipus test). S’avaluarà per competències
Presentaran 7 tipus de proves a les CCAA. Es farà públic un model.
Malgrat que les 17 Comunitats Autònomes mitjançant els responsables de Política Universitària han demanat la paralització de les diferents proves i que es torni a les proves PAU, aquest Govern en funcions les vol mantenir. 
Des d’UGT reiteram la nostra postura absolutament contrària a les revàlides per tractar-se d’unes proves discriminatòries, que no aporten res ni suposen cap millora, i que perjudiquen principalment els alumnes més vulnerables i manisfestam el nostre interès en afavorir un posicionament comú amb la resta de forces sindicals.