Retribucions docents 2017 (Provisionals)

 

Mestres

Tècnics FP

Secundària

Catedràtics

Inspecció

 Sou   

    968,57 € 

968,57 €

1.120,15 € 

1.120,15 €

1.120,15 €

 Triennis

35,12 €

35,12 €

43,08 €

43,08 €

43,08 €

 Ind. Residència (Mallorca)

74,66 €

74,66 €

92,85 € 

92,85 €

92,85 €

 Ind. Residència (altres illes)

89,59 €

89,59 €

102,8 €

102,8 €

102,80 €

 *Complement Destí

478,09 €

588,75 €

588,75 € 

705,19 €

705,19 €

 *Complement Específic General

369,60 €

369,60 €

369,60 €

419,57 €

447,56 €

                                                     

 Complement Comunitat Autònoma

 Interins i funcionaris en pràctiques

337,94 €

 Més d’un any

352,05 €

 Més de 6 anys i interins amb sexenni

402,76 €

 Més de 12 anys

439,05 €

 Més de 18 anys

452,28 €

 Més de 24 anys

431,38 €

 Més de 30 anys

499,84 €

 

 *Complement específic singular

 

A

B

C

D

E

F

CEIP // IES unitats

>54 // >32

27>53 // 20>31

18>26 // 19>16

9>17 // >15

3>8

>3

 Càrrecs

 Director IES

695,25 €

607,26 €

545,34 €

488,37 €

-

-

 Director CEIP

-

531,44 €

391,25 €

292,34 €

178,94 €

86,56 €

 Cap d'estudis IES

339,83 €

334,42 €

247,9 €

210,48 €

170,03 €

-

 Cap d'estudis CEIP

-

230,71 €

215,16 €

161,38 €

-

-

 Cap estudis Adjunt IES

152,86 €

152,86 €

152,86 €

152,86 €

152,86 €

152,86 €

 Cap estudis Adjunt CEIP

-

-

-

-

-

-

 Secretari IES

339,83 €

334,42 €

247,90 €

210,48 €

-

-

 Secretari CEIP

-

230,71 €

215,16 €

161,38 €

94,27 €

-

 

 Cap de Departament (Pagament suspès)

65,68 €

 Tutor (Pagament suspès)

29,75 €

 

 *Complement de formació

Sexennis

 

Acumulat

1r

56,07 € 

 

2n

70,74 € 

126,81 € 

3r

94,27 € 

221,08 € 

4t

129 €

350,08 €

37,98 € 

388,06 €

 

 Complement Mestres a IES

110,71 €

 Acció Social (fill menor de 18anys)

38,57 €

 

 Pagues extraordinàries

(Conceptes inclosos): sou base + triennis + complement de destí + complements específics (comple. general + comple. específic singular + comple. de formació)

 

Sou base

Triennis

A1

691,21 €

26,58 €

A2

706,38 €

25,61 €

 

Deduccions

Funcionaris

Interins

 

 

A1

A2

Seguretat Social

6,35%

Drets passius

109,86 €

86,46 €

Contingècies comunes

4,70%

MUFACE

48,10 €

37,86 €

Accidents de treball i enfer prof

1,65%