Quotes

Els preus de les quotes són els següents:

 

- Quota ordinària: 11.05 euros mensuals

- Quota reduïda: 7.75 euros mensuals

- Quota d’atur: 3.30 euros mensuals

 

Existeix la possibilitat d'una moratòria d'un any per aquells afiliats que per motius econòmics ho necessitin.