Qui som

La Federació de Treballadors de l'Ensenyament -FETE-UGT- es constitueix amb les seves actuals segles l’Abril de 1931 tenint com antecedents la "Asociación de Profesores Racionalistas (1909)" i la "Asociación General de Maestros (1912)".


La nostra història té les seves arrels en plantejaments o reivindicacions que malgrat el pas del temps es mantenen vius en la lluita sindical. La defensa d’una educació pública de qualitat inspirada en els principis d’igualtat, solidaritat, llibertat i laicitat és una constant que resumeix la nostra trajectòria en paral·lel a la defensa dels interessos professionals i laborals dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.


Aquesta federació és membre fundador de la "Internacional de la Educación (IE)" i afiliada "Comité Sindical Europeo de la Educación (CSEE)".
La nostra organització sindical està implantada en tots els nivells educatius, en totes les comunitats autònomes i províncies, el que permet una acció sindical coherent i solidària.


Lluitem per una escola correctora de desigualtats, per un ensenyament gratuïta perquè l’educació estigui al servei de la societat.
Intervenim constantment en tots els problemes que afecten a tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament, defensant sempre les llibertats individuals i col·lectives i actuant sobre els poders públics i privats perquè siguin respectades. Negociem convenis col·lectius i estem a totes les reunions sectorials de les administracions a nivell central i autonòmic.


Treballem per la millor formació sindical, professional i cultural dels nostres afiliats i afiliades.
Gestionem Formació Continuada i ocupacional per als treballadors i treballadores