Polítiques Socials

La nostra acció en les Polítiques Socials:


Un dels reptes més importants de l’educació és aconseguir un sistema de qualitat que respongui a les premisses d’igualtat d’oportunitats, des del respecte a la diversitat i la formació en valors de ciutadania.

A FETE-UGT estem treballant pel model d’educació que defensem. Una educació que formi ciutadanes i ciutadans compromesos amb la societat i el temps en què viuen. Ciutadanes i ciutadans conscients dels reptes del segle XXI, amb capacitat crítica per abordar els desafiaments de la mundialització, la igualtat, la diversitat, el medi ambient i la justícia social.

Som conscients de la importància de l’educació en valors en la formació integral de les persones però, sobretot, creiem que l’educació, tal com afirma Nelson Mandela, és l’arma més poderosa per fer del món un lloc més just, solidari, sostenible i equitatiu.

La història de la Secretaria de Polítiques Socials Federal es remunta als principis de la Institució Lliure d’Ensenyament, on la figura del mestre i la mestra eren els pilars de la formació ètica de la societat, i que són un referent important per definir l’acció sindical des de la reivindicació i la defensa dels treballadors i treballadores de l’ensenyament, entenent que aquesta defensa porta la dignificació del perfil professional i el reconeixement de la tasca que fan en la formació de la ciutadania i en la consolidació de la democràcia. Una tasca per a la qual és necessari tenir un coneixement de la realitat des d’una mirada sindical progressista, així com les eines i recursos necessaris per abordar el treball docent des dels principis que defensem.

Aquesta ha estat l’activitat principal des de l’inici de la Secretaria Federal: aportar als treballadors i treballadores els recursos necessaris per desenvolupar la seva tasca des del marc ideològic que FETE-UGT defensa.

Des del darrer Congrés de FETE-UGT Illes Balears, celebrat l’octubre de 2009, s’ha creat aquesta secretaria a la nostra comunitat autònoma amb la intenció clara d’afegir-nos al compromís i el treball entusiasta de les persones que composen la Secretaria de Polítiques Socials Federal. Des d’aquesta s’han pogut realitzar investigacions, cursos i materials... però som les persones de les Comunitats les que hem aconseguit i hem de continuar treballar perquè FETE-UGT arribi al conjunt dels centres educatius i que avui puguem esser reconeguts com a pioners en temes tan importants com la interculturalitat, la igualtat, l’educació en valors i en ciutadania i en cooperació al desenvolupament.