NOTA DE PREMSA. UGT critica l'actuació d'alguns tribunals de les oposicions a cossos docents.

UGT critica l'actuació d'alguns tribunals de les oposicions a cossos docents.

 

L'organització sindical ha criticat avui la manca de rigor i l'arbitrarietat d'alguns dels tribunals que estan examinant els aspirants a docents.

Els responsables del sector d'Ensenyament han declarat que hi ha tribunals que no estan atenent les instruccions de la Conselleria d'Educació i estan actuant de manera que deixaran vacants algunes de les places ofertes.

 

A més, segons UGT, alguns tribunals, malgrat la normativa publicada al BOIB i les instruccions rebudes per part de la Conselleria d'Educació, estan actuant segons el seu propi criteri, cosa la qual està causant una clara indefensió de molts dels aspirants.

 

Des d’UGT, també han comentat que hi ha opositors que es queixen que han hagut de realitzar la prova pràctica en un temps massa ajustat per a les característiques de la prova, fins al punt de no poder-la acabar, o han hagut de fer un exercici pràctic no ajustat a la convocatòria.

 

Per altra banda, alguns aspirants de Menorca i Pitiüses que s'han hagut d'examinar a Mallorca estan protestant pel greuge comparatiu que pateixen, doncs, sense tenir en compte que estan desplaçats del seu lloc de residència, han patit la improvisació amb què han actuat alguns dels tribunals.

 

Maria Alarcón, responsable d'Ensenyament, ha volgut recordar que "el nostre sindicat segueix demanant a la Conselleria d’Educació que insti el Govern Central perquè per a les pròximes convocatòries pugui haver una disposició transitòria que suprimeixi el caràcter eliminatori de la primera prova i així s’hagi de valorar l’experiència docent dels aspirants”.

 

Per a més informació, contactar amb Maria Alarcón, responsable d’Ensenyament d’UGT Illes Balears. 639 647 396.