FETE-INFORMA. MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ 16 FEBRER

Esborrany de la convocatòria d’interins per al curs 2017-18:

 

  • Titulacions de l’annex IV que capaciten per impartir especialitats o funcions docents com a funcionari interí.  La directora general ha informat que ha mantingut reunions amb el director general de Personal Docent del MECD i que aquest li ha comunicat que hi ha la necessitat de dictar un real decret d’àmbit estatal que fixi les titulacions per accedir a les diferents especialitats per part dels interins docents. Segons la directora general, aquesta necessitat ve donada per resoldre les situacions de tracte diferenciat que es donen entre els aspirants a ocupar places en règim d’interinitat amb una mateixa titulació a les diferents administracions autonòmiques.
  • Respecte a la convocatòria per al curs 2017/18, la Conselleria ha fixat el termini per presentar sol·licituds entre el 2 i el 15 de març, ambdós inclosos. El motiu d’avançar aquest termini és, segons la pròpia Conselleria, el trasllat imminent de la seu d’Educació al polígon de Son Fuster.

Des d’UGT Ensenyament hem manifestat la nostra objecció, perquè avançar aquest termini suposarà no poder presentar nova titulació de català, ni es podrà justificar el màster universitari de formació del professorat, ni es podran aportar nous mèrits, ni tota la  nova puntuació per experiència docent. També afectarà a la justificació de tutorització a aquelles persones que s’hagin de tutoritzat enguany.  La Conselleria, però, ha reiterat la seva impossibilitat per dur a terme aquestes gestions tant degut al trasllat de la seu com a la tasca d’haver de gestionar la preparació de les futures oposicions.

Aprofitam per recordar-vos que el nostre sindicat té establert un sistema de cita prèvia per ajudar-vos a fer aquest tràmit telemàtic.

  • Respecte als rumors de canvis en l’apartat de formació per al curs 2018-2019, la Conselleria no ha volgut avançar res sobre aquest tema, però sí s’ha compromès a tractar aquest i altres temes a finals de setembre d’enguany, quan es començaran a negociar unes noves base d’interins i una nova convocatòria. Per a la convocatòria 2017-18 es manté el màxim de 30 punts a l’apartat de formació.
  • Quant a la possibilitat de sancionar amb l’expulsió de les llistes aquelles persones interines sotmeses a expedient disciplinari per faltes molt greus, greus o lleus, la Conselleria reconeix que fins ara no hi hagut cap sanció i, per tant, es planteja la possibilitat d’eliminar aquest punt quan es negociïn les pròximes bases. Des d’UGT consideram que no és de rebut esperar i ens hem oposat a què es retardi aquesta mesura, atès que el règim disciplinari ja contempla les sancions corresponents i en conseqüència les mesures correctores adients per aquells que hagin pogut cometre una falta.

 

Esborrany de la convocatòria per implantar plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per al curs 2017-18:

 

Des d’UGT hem demanat que, si hi ha professors interins al centre on es dugui a terme un pla de millora, els perfils de les places en el procés d’adjudicacions siguin merament informatius i no obligatoris. A més a més, hem demanat que tot el relacionat amb aquest tema passi per Mesa Sectorial d’Educació. També hem demanat la presència de representants de cada un dels sindicats en els processos d’aplicació d’aquests plans.