Tenim dret a la diversitat

Amb motiu del 28 de Juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI (lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals), des de FeSP‐UGT ens sumam a la celebració i a les reivindicacions socials, que giren entorn de la reclamació del reconeixement dels drets humans de les persones LGTBI.

Aquest 28J, considerem imprescindible tenir present en la nostra memòria a les 50 persones assassinades en l'atac lgtbifòbic d’Orlando (Florida).  Creiem fonamental tornar a expressar la nostra solidaritat amb les famílies de les víctimes, així com mostrar el nostre suport a tota la comunitat LGTBI.  

D'altra banda volem recordar que, malgrat els avanços dels últims anys, hi ha molts països on es produeixen persecucions per motiu de l'orientació sexual o de la identitat de gènere. Així ho denuncia ILGA en els seus informes, on assenyala que l'homosexualitat està perseguida en 78 països, arribant fins i tot a estar castigada amb pena de mort. La lgtbifòbia segueix sent una de les formes d'odi més estesa, i a l’estat espanyol les organitzacions LGTBI denuncien l'increment de les agressions en l'últim any.  

Davant aquesta realitat, FeSP‐UGT volem reflexionar sobre el paper clau que tenim les empleades i empleats dels serveis públics per construir entre totes i tots centres de treball que siguin segurs, oberts a la diversitat, de manera que s'aconsegueixi una societat que desafiï  les idees estereotipades sobre el que ha de ser l'amor, les relacions, la identitat i les famílies, tenint en compte i visibilitzant totes les sensibilitats. En conseqüència des de FeSP‐UGT exigim:

1. la posada en marxa d'una Llei Integral per la Igualtat Efectiva LGTBI, així com l'impuls de les polítiques públiques necessàries per combatre tots els possibles casos de discriminació que encara existeixen en la nostra societat.

2. L'establiment de plans de formació en matèria d'igualtat amb especial incidència en l'orientació sexual i la identitat de gènere, que permetin treballar en l'àmbit dels serveis públics per la promoció activa de la visibilitat.

3. L'impuls d'eines que permetin conèixer les situacions de discriminació al mateix temps que es desenvolupen mecanismes per adoptar mesures per lluitar contra elles.

4. La incorporació dels drets LGTBI en els convenis laborals, així com la creació de protocols d'actuació davant situacions específiques.  

5. Impulsar una Educació inclusiva que reconegui la diversitat sexual i de gènere a les aules i combati l'assetjament escolar per orientació sexual i identitat o expressió de gènere.

  • Exigim una Llei educativa que es comprometi a treballar l'educació afectiu‐ sexual en les diferents etapes educatives com a part de la formació integral d'alumnes i alumnes.  
  • Reclamar la formació inicial i contínua del professorat sobre aquests continguts.
  • Elaborar programes, campanyes i materials didàctics sobre diversitat sexual i degènere, així com visibilizar la diversitat sexual i de gènere en el currículum, en el projecte de convivència i en la realitat del centre.  

6. Engegar una la Llei Integral de Transsexualitat, al costat de l'impuls de les polítiques públiques que permetin garantir de manera efectiva els drets de les persones trans en tots els àmbits de la vida. Resultant urgent acabar amb la patologització de la transsexualitat, doncs aquesta no és una malaltia.

7. Desenvolupament d'un Pacte Social contra la discriminació per VIH/sida que promogui impulsar el procés de normalització laboral i social de les persones que viuen amb el VIH/sida.

8. Impuls de campanyes de prevenció i sensibilització del VIH i d'altres infeccions de transmissió sexual (ITS), amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables.

9. Reconeixement del dret de les dones sense parella masculina i de les dones lesbianes i bisexuals a accedir als sistemes de reproducció assistida de la sanitat pública, amb caràcter gratuït.

10.Reconeixement i visibilitat de la diversitat familiar.

#UGT Som Diversitat