Interculturalitat

FETE-UGT col·labora amb el Departament de Migracions Confederal d’UGT en l’elaboració de conceptes i materials. 

L’escola del segle XXI està vivint grans canvis estructurals: un dels més importants es refereix a l’acollida de la població d’origen immigrant a les aules, intentant superar el concepte de multiculturalitat ja existent, estàtic i amb grans mancances en el que es refereix a convivència, intentant passar de la coexistència a la convivència intercultural basada en un enriquiment mutu entre cultures, cercant l’intercanvi i la solidaritat entre pobles. 

Igualment, l’alumnat d’avui en dia, d’origen immigrant o no, són els homes i dones del demà, llavors la qualitat de l’educació que rebin basada en l’exercici ple dels seus drets serà determinant per al seu futur personal i professional en la societat espanyola. 

L’objectiu que ens plantegem des de la secretaria passa per facilitar al professorat eines de debat i treball a l’aula amb la finalitat de dur la interculturalitat a les aules i així transformar una societat cada vegada més diversa i complexa.

 

web aulaintercultural