Formació presencial

Cursos de formació presencial 2017/2018:

1r Trimestre:

Preinscripció (Ajornat)

La programació didàctica. Dit i fet

L'aprenentatge cooperatiu a l'aula