FETE-UGT reclama un pla de xoc per a la reducció de ràtios que prioritzi els centres i l’alumnat amb més necessitats

Davant de les dificultats que té la Conselleria d’Educació i Universitat per complir el compromís de baixada de ràtios, FETE-UGT demana que es prioritzin els centres amb baix rendiment escolar, situats en zones deprimides i amb major nombre d’alumnes amb necessitats educatives.

FETE-UGT considera que la política educativa s’ha de fer des de la perspectiva de l’equitat, atenent els centres i l’alumnat amb més necessitats i no tractar a tothom per igual. A més a més, el sindicat ha manifestat que s’han creat unes expectatives molt difícils de complir i que per tant s’han d’establir prioritats per reduir les desigualtats.

L’organització sindical ha posat l’exemple dels alumnes de PMAR (Programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment) de 2n i 3r d’ESO. Són alumnes que presenten dificultats rellevants d’aprenentatge i que estan en grups amb ràtios de quinze alumnes com a màxim però que quan arriben a 4t d’ESO s’integren dins d’un grup ordinari.  

No reduir ràtios a 4t d’ESO significa no atendre la diversitat ni a l’alumnat amb més necessitats.

Quan ens varen presentar el famós Acord Marc ja vàrem exposar la nostra opinió de què les mesures havien de ser heterogènies i no tractar a tothom per igual.

El fracàs escolar és el problema més greu que tenim i per tant s’ha d’actuar allà on és més accentuat, ha declarat FETE-UGT.