FETE-UGT i USO denuncien el retard en el pagament als treballadors i treballadores de Gaspar Hauser

El Comitè d’empresa del centre educatiu APNAB integrat pels sindicats UGT i USO, ha denunciat les irregularitats en l’abonament de les nòmines als treballadors i treballadores del Centre d’Educació Especial Gaspar Hauser.

Els sindicats critiquen que el centre ha implantat com a pràctica habitual pagar les nòmines amb l’excusa que l’Administració paga tard. UGT i USO consideren curiós que això només passi en aquest centre i no en la totalitat de centres d’atenció a persones amb discapacitat concertats amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) sostinguts amb fons públics.

UGT i USO recorden que el Conveni de Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat i l’Estatut dels Treballadors diu que els treballadors i treballadores han de cobrar a mesos vençuts, dins dels primers cinc dies del mes següent. Si no es fa així, s’estableix un interès de demora d’un 10% del que es deu.

Les dues organitzacions sindicals han manifestat que si aquesta situació no es corregeix, emprendran les accions legals oportunes tal com fer una convocatòria de vaga abans d’acabar el curs.