FETE-INFORMA resum curs 2015-2016

RESUM CURS 2015-2016

Ha arribat el moment de fer balanç del curs que acaba i plantejar els objectius i nous reptes per al proper.

El fet més destacat d’aquest curs ha estat la desconvocatòria de la vaga indefinida convocada des de setembre de 2013 i a la que FETE-UGT hi va donar suport. El clima de conflicte ha desaparegut malgrat les diferències existents en algunes qüestions.

Acord Marc i Compromís del 30%

La Conselleria i el Govern han signat dos “grans” acords amb diferents actors de la Comunitat Educativa, que en aquests moments plantegen seriosos interrogants en relació al seu compliment.

Estam pendents de veure si el Govern augmenta el pressupost d’Educació amb el 30% de finançament extra i/o la flexibilització del dèficit que ha permès el Ministeri d’Hisenda. L’Executiu balear va adquirir aquest compromís amb l’Assemblea de Docents i va significar la desconvocatòria de la vaga per part d’aquest col·lectiu.

L’altre document estrella ha estat el famós Acord Marc signat entre Educació i els sindicats STEI i CCOO i ratificat per ANPE a la Mesa Sectorial d’Ensenyament.

FETE-UGT no va ratificar aquest document davant la impossibilitat de negociar-lo en el si de la mesa. FETE-UGT entenia que aquest document havia de servir de punt de partida per a la negociació amb la resta de sindicats i no presentar-se com un acord tancat, sense opció a modificar-lo.

Per desenvolupar l’Acord han arribat a la mesa qüestions concretes contemplades dins l’Acord Marc com són la recuperació de la paga extra de desembre de 2012 i el cobrament dels sexennis. En aquests punts s’ha demostrat la impossibilitat de negociar i arribar a acords encara que signifiquessin una millora per al conjunt dels treballadors. Una vegada més, les propostes de FETE-UGT es varen veure frenades per un acord que s’ha convertit en una faixa per a la negociació.

LOMCE

FETE-UGT sempre s’ha mostrat contraria a aquesta llei i al seu desplegament. El sindicat és conscient de les dificultats legals de l’administració per impedir l’aplicació d’aquesta normativa estatal i valora positivament la suspensió definitiva de les proves de 3r i 6è de primària previstes per aquest curs.

Així i tot, l’estocada a la LOMCE s’ha de donar el 26-J, a les eleccions generals de les que desitgem que en surti un govern i un Parlament amb majoria progressista que derogui definitivament aquesta llei.

Ràtios i quotes de professorat

Aquest punt, clau per afrontar el fracàs escolar de la nostra comunitat, ha generat en les darreres setmanes alguns dubtes i interrogants. Si bé l’Acord Marc contempla una baixada de ràtios especialment a Infantil i Primària, a l’hora de la veritat no està prou clar si aquesta es podrà dur a terme com planteja el citat document.

Els criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat per al curs 2016-2017 contempla grups a 5è i 6è d’educació infantil de fins a 27 alumnes sense cap mesura quan l’Acord Marc diu que l’Administració Autonòmica actuarà sobre els grups que superin ràtios de 22 alumnes d’educació infantil.

FETE-UGT ha demanat reiteradament una reducció de ràtios que contempli les especials dificultats de centres i alumnat en funció del seu rendiment acadèmic, situació socioeconòmica, nombre d’alumnat NESE,... L’opció “café para todos” no promou una política educativa des de la perspectiva de l’equitat. Es pot donar el cas que en funció de les necessitats hi hagi centres que requereixin ràtios per davall del que marca l’Acord Marc.

A més a més, els criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat marquen una reducció horària per als majors de 55 anys de 2 períodes lectius i 1 de complementari a primària i 1 de lectiu i 2 de complementaris a secundària, FP i Règim Especial.

Aquest també ha estat un punt de decepció en relació a l’Acord Marc encara que el document diu clarament que l’any 2016 la Conselleria es compromet a negociar la reducció de tres hores lectives i per tant, és més un problema que s’hauria d’haver plantejat en el moment de la negociació d’aquest acord per part dels sindicats STEI i CCOO. 

Drets bàsics oblidats i temes pendents

Dos aspectes que han quedat sense resoldre malgrat la seva importància són no perdre salari en cas de malaltia i aplicar el principi d’igual feina igual retribució per als interins que treballin el mateix període de temps.

La llista és llarga: recuperació del poder adquisitiu; 100% de retribucions en els processos d’incapacitat temporal; pagament de juliol i agost als interins que treballin mes de cinc mesos i mig; 18 hores lectives a secundària i 24 a primària; pagament dels complements de tutoria i cap de departament;

Alguns d’aquests punts s’haurien d’aconseguir a través de la negociació i d’altres no quedarà més remei que anar a judici.

FETE-UGT ha plantejat als seus serveis jurídics la qüestió del pagament dels mesos de juliol i agost als interins. Informarem en el seu moment de les actuacions que es duran a terme. 

La retribució del 100% en els processos d’incapacitat temporal és un altre punt en el que s’havien creat unes expectatives que no s’han complert. Estam pendents encara, que es convoqui la mesa general de funció pública fet que UGT ha reclamat. El que semblava un simple tràmit s’ha traduït en un curs més sense recuperar aquest dret.

Mesures positives 

FETE-UGT valora positivament algunes mesures concretes com han estat l’augment de contractació i l’acord de substitució immediata. També s’ha avançat en la creació d’una mesa d’experts per al tractament del model lingüístic escolar, petició que FETE-UGT havia formulat dos anys enrere i reiterat pocs mesos abans de la posada en marxa per part de la Conselleria.

Aquest curs també s’han reactivat els comitès de seguretat i salut laboral de totes les illes.

Les futures convocatòries d’oposicions previstes per a l’any 2017 i 2019 són un altre aspecte positiu que donarà estabilitat als treballadors i als centres educatius. Malgrat això, no podem oblidar que el conseller apostava per informar amb molt de temps d’antelació de quines especialitats hi hauria convocatòries d’oposicions.

En aquest punt FETE-UGT ha demanat que s’informi de quines especialitats hi haurà oposicions.

La convocatòria d’oposicions també era una assignatura pendent de l’anterior equip de la Conselleria.

FETE-UGT és solidària amb les causes justes i amb els que pateixen: