FETE-INFORMA. Reivindicacions Educació Especial a l'Ensenyament Concertat

FeSP-UGT Reivindicacions Educació Especial per als Centres Concertats

 

 

  1. Que la ràtio professor unitat a  EE-EI i EE-BÀSICA passi de 1’33 a 1’5 a totes les unitats concertades (inclou ASCE).
  1. Per poder fer efectiva aquesta millora de la ràtio és necessari dotar les unitats concertades de més hores (4 com a mínim), això implicaria la contractació de nous mestres o la millora dels contractes que no arriben a les 24 hores.
  1. Reducció de la càrrega lectiva de 24 a 23 hores per a tots els mestres d’educació especial en pagament delegat majors de 55 anys per al curs 2017/2018.
  1. Establir una dotació bàsica per a les unitats concertades formada com a mínim per un mestre d’educació especial i un ATE.
  1. Crear una partida econòmica específica i finalista per contractar com a mínim 1 ATE per a cada unitat concertada.  Contractes a jornada completa de 35 hores  com a l’ensenyament públic.
  1. De la mateixa manera que els centres ordinaris tenen professionals per atendre a la diversitat(PT, AL i AD) en pagament delegat, consideram necessari que aquest fet es traslladi als centres específics i que el personal tècnic complementari (psicòleg, fisioterapeuta, logopeda, treballador social,...) passin a pagament delegat. En el seu defecte es podria començar amb els logopedes (AL) en el curs 2017 / 2018.
  1. OBJECTIU FINAL que tots el personal tècnic complementari dels centres d’educació especial passi a pagament delegat com els mestres.

 

 

 

Us mantindrem informats !!!