FETE-UGT convoca comissió negociadora de millores del XIV conveni col·lectiu de centres i serveis d'atenció a persones amb discpacitat

Des de FETE-UGT vos volem informar que ens hem reunit amb les entitats del sector que atén a persones amb discapacitat per reactivar l’Acord d’actualització del Complement de Concert en l’àmbit autonòmic de les Illes Balears per al personal afectat pel “XIV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad”.

A la reunió han participat FOQUA i UNAC per la part patronal i FETE-UGT i CCOO per la part sindical

La intenció és incrementar en un 3% l’anterior Complement de Concert  establert en 126,21€ mensuals passant a ser a 130€ mensuals a partir de gener de 2016. Tots el participants en aquesta reunió han estat d’acord amb aquesta pretensió i en aquest mes intentarem redactar el document consensuat per poder fer efectiu l’Acord i dipositar-ho davant la Direcció General de Treball de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears i es pugui publicar al BOIB.