FETE-INFORMA. Mesa Sectorial Adjudicació places 2017 i demandes d'UGT

Mesa Sectorial de dijous 15 de juny sobre el procés d’adjudicació de places per al curs 2017-18. Demandes d’UGT:

 

 1. Que la Conselleria d’Educació tregui totes les places de substitucions existents al procés d’adjudicació de l’estiu.
 2. Que els cessament dels interins que obtenguin una plaça durant les adjudicacions realitzades al mes de setembre es produeixi amb data 31 d’agost en el cas que a 30 de juny no s’hagi incorporat a la plaça el seu titular, encara que el que realment exigim és que tots els funcionaris interins que treballin 165 dies o més cobrin els mesos d'estiu.
 3. La convocatòria d’una Mesa Sectorial per assegurar la transparència de les perfilacions de les places per al proper curs. UGT proposa:

a) Que es controlin les places perfilades mitjançant una justificació suficient de la necessitat de perfilació de la plaça.

b) Que per accedir a una plaça perfilada sigui necessària l’acreditació de la formació específica.

c) Que es garanteixi, amb l’antelació suficient, la possibilitat de la formació adient a tots els aspirants, perquè puguin accedir a la majoria, si més no a la totalitat, de les places de les funcions d’accés d’acord amb l’annex IV de la convocatòria.

 

Previsió de calendari de sol·licitud de places:

a) Funcionaris de carrera:

Termini de sol·licitud de places: 6 i 7 de juliol

Termini de reclamacions: Un dia hàbil

 

b) Funcionaris en pràctiques (opositors aprovats):

Termini de sol·licitud de places: 23 i 24 de juliol

Termini de reclamacions: Un dia hàbil

 

c) Publicació de la llista d’interins de pacte desplaçats i no desplaçats:

Termini de reclamacions: Un dia hàbil (tràmit telemàtic)

 

d) Funcionaris interins de pacte desplaçats i resta de funcionaris interins:

Termini de sol·licitud de places: Del 28 al 31 de juliol

Termini de reclamacions: Un dia hàbil

 

UGT, juntament amb la resta d’organitzacions sindicals representades a la Mesa, hem demanat que s’ampliïn els dies que el tràmit romandrà obert

 

Proposta sindical d’estabilitat docent cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20

Des d’UGT, juntament amb CCOO, proposam les següents mesures:

 • Que es consolidin a la plantilla orgànica les places de més de 3 anys que són necessàries per augmentar la mobilitat del personal docent i millorar l’estabilitat de les plantilles.
 • Que es negociï en el si de la Mesa Sectorial l’oferta pública que atorga l’acord estatal per tal de fer possible la reducció gradual de la inestabilitat actual.
 • Que els processos selectius siguin objecte de negociació, sempre garantint   el compliment dels principis de lliure concorrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per aquest motiu, demanam al Govern Central la modificació de la normativa actual perquè permeti un període de transitorietat on la fase d’oposició no sigui eliminatòria i la fase de concurs permeti tenir una proporció sobre la puntuació final del màxim admès per la norma.
 • Que s’augmenti l'optativitat per triar el tema a desenvolupar i la unitat didàctica a exposar.
 • Que s’augmentin les mesures d’estabilitat laboral:
  • Per al personal docent interí major de 50 anys.
  • Per als docents interins amb un mínim d’experiència a l’Administració educativa de les Illes Balears.