FETE-INFORMA. Interins docents. Negociació, Ja!!!

INTERINS DOCENTS

UGT EXIGEIX NEGOCIACIÓ, JA!!!

UGT ha exigit al Ministre d'Educació la convocatòria de la Mesa Sectorial del Personal Docent de nivells no universitaris per abordar, entre d'altre qüestions, un nou sistema d'ingrés a la Funció Docent que permeti el compliment de l'Acord subscrit entre les organitzacions sindicals més representatives de la Funció Pública (UGT, CCOO i CSI-F) i el Govern de l'Estat, el passat 29 de març.

El Ministre d'Hisenda i Funció Pública és el garant del compliment de l'acord i hauria d'exigir que els ministeris afectats, entre els quals es troba el d'Educació, iniciassin les negociacions amb les organitzacions sindicals en cada àmbit sectorial, per tal d'articular els procediments selectius corresponents.

Lluny d'això, el Govern Central introdueix a l'Avantprojecte de Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2017 una novetat que, si es compleix literalment, podria limitar a un màxim de tres anys el nomenament d'un funcionari interí, llevat de l'àmbit de la Universitat (on, per cert, hi ha pocs funcionaris interins, però molts treballadors en precari) o el d'aquells treballadors les condicions dels quals es regulen en la Llei de Ciència i Investigació.

Amb la inclusió d'aquest paràgraf, el Govern Central compromet el funcionament del sistema de contractació dels funcionaris interins docents, envaeix competències de les Comunitats Autònomes que tenen acords territorials amb les Organitzacions Sindicals del seu àmbit i sols contribueix a crear un profund malestar entre els companys que treballen en les condicions més precàries dins el sistema educatiu.

A més, no té en compte les especificitats de la Funció Docent: en el millors dels casos, els funcionaris interins de l'Ensenyament no Universitari són nomenats per a un curs escolar i després, cessats sense cap garantia de tornar a fer feina el curs següent. Per un altre costat s'han guanyat el seu lloc a les distintes borses de feina de diferent forma, segons la comunitat autònoma que est tracti, i això ha generat drets, que, al nostre judici, no poden ser conculcats.

Si el Govern Central estava pensant en altres col·lectius d'empleats públics, que ho deixi clar. Si persisteix en no fer excepcions, i ja que la disposició afecta les condicions laborals, està obligat a negociar-les amb els sindicats. Tenim aquí una altra raó de pes per convocar amb urgència la Mesa Sectorial.

En qualsevol cas, doncs s'estan tramitant els Pressuposts en el Congrés, el Grups Parlamentaris han d'esmenar la situació. També les Comunitats Autònomes han de fer veure al Govern Central les conseqüències negatives i les dificultats en la gestió del personal docent que, en cas de posar-se en marxa, tendria aquesta mesura.

Seguirem exigint el començament de les negociacions. De no convocar la Mesa Sectorial, el Ministre serà responsable de les mobilitzacions a les quals, necessàriament, es veurà obligat es veuria obligat el professorat interí. Sense dubtar-ho un instant, la UGT estarà al costat d’aquests treballadors i treballadores.

                                                                                                         

 

9 de maig de 2017