FETE-INFORMA CONCERTADA 15 DESEMBRE 2016

ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT. INFORMACIONS DIVERSES.


• S’ha publicat la Resolució de 12 de desembre de 2016 per la qual s’aproven les llistes definitives de sol.licituds, presentades entre el 19 de juny i el 10 de juliol de 2016, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millors sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Podeu accedir a les llistes anant al link http://ow.ly/Wpfj3079pD4

 

• Per acord del Consell de Govern celebrat dia 9 de desembre, els docents de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears cobraran a la nòmina del mes de desembre el 12,5% corresponent a la paga extraordinària del 2012.

Des de FeSP-UGT Ensenyament reclamam que el 37,5% que quedaria pendent es pagui a la nòmina de gener de 2017 com sí s’ha acordat i aprovat per als docents de l’ensenyament públic. Així mateix exigim que no es torni a repetir aquesta diferència entre els docents de l’ensenyament públic i els de l’ensenyament privat concertat quant a la recuperació de drets que es varen perdre a la mateixa vegada, doncs això suposa un greuge comparatiu difícil d’entendre.

Vos recordam que des de la UGT ja vàrem reclamar en el seu dia l’abonament d’aquestes quantitats en les mateixes condicions per a tots mitjançant instància registrada a Conselleria en data 26 d’octubre de 2016.

Podeu accedir a més informació anant al link http://ow.ly/1b3O3079syu