FETE-INFORMA comissió tècnica sexennis ensenyament concertat

Resum comissió tècnica complement lligat a antiguitat i formació (sexenni)

El dilluns per la tarda FeSP-UGT va participar a una reunió tècnica a la Conselleria per concretar els criteris i el procediment per a que el professorat en pagament delegat de l’ensenyament concertat comenci a cobrar un primer sexenni el mes de setembre de 2016.

La principal novetat respecte l’esborrany i la primera reunió, es que el professorat amb més de 18 anys d’antiguitat i que com marcava l’acord del 2008, durant l’any 2010 va fer tots els tràmits i que sortien a un llistat provisional, no han de fer cap tràmit ja que la conselleria els hi reconeixerà automàticament el sexenni.

La resta de treballadors ha de seguir els tràmits establerts en el seu dia, comentar-vos que segurament dissabte dia 18 de juliol sortirà publicat al BOIB, la resolució amb les instruccions, els annexos i el llistat abans esmentat.

Ens posam a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte al respecte.

La quantia màxima del sexenni és la que estableix l’acord, malgrat hi pugui haver professors/es que facin més de 24 hores lectives. Del tot comprensible des de FeSP-UGT.

A dia d’avui només s’estableixen els criteris per al cobrament d’un sexenni, els propers anys s’iniciaran les negociacions pes establir els criteris per cobrar els següents sexennis.

Altres qüestions:

  • Les patronals i les cooperatives varen manifestar la seva preocupació, principalment pels centres d’una línia a ESO davant la manca d’hores per la implantació de la LOMQUE, el canvi en les optatives i els itineraris a 4t.
  • La reducció de 24 a 23 h lectives a ESO i batxillerat s’haurà de negociar durant el curs 2016 / 2017.
  • Paga extra Nadal 2012, no ens varen poder assegurar que s’aboni a la nòmina de juny el 12’5% pendent per enguany. Si no s’abona el mes de juny s’abonarà més endavant.
  • La resolució definitiva de dotació addicional sortirà a finals de la setmana que ve.