FETE-INFORMA. Mesa Concertada 14 de juny de 2017

Mesa Concertada 14 de juny de 2017

 

Amb motiu de la convocatòria de la mesa d’ensenyament concertat del proper dimecres 14 de juny des del sindicat de privada del sector d’ensenyament de la FeSP-UGT a les Illes Balears volem puntualitzar una sèrie de qüestions en referència als punts del dia de la reunió.

 

  1. Recuperació paga extra Nadal 2012. Tenim pendent un 37,5%. L’administració està incomplint l’acord signat el mes de febrer de 2016, que establia que aquesta paga es cobraria en els mateixos termes i condicions que a l’ensenyament públic. Davant aquest fet, des de la UGT vàrem fer les pertinents reclamacions a la mesa de concertada i vàrem registrar instàncies dirigides a l’administració per donar compliment a l’acord. Finalment el mes de marc de 2017, tots els membres de la mesa de concertada, patronals i sindicats, vàrem reclamar per escrit a la Conselleria d’Hisenda i a la Conselleria d’Educació que fes el pagament d’aquest deute pendent. També es prendran les mesures legals oportunes si aquest no es resol a la propera mesa.

 

  1. Abonament de les baixes per IT a partir del cinquè dia. En els mateixos termes que amb la paga extra de 2012, hem reclamat a l’administració aquest fet que discrimina els docents de la concertada respecte dels docents de la pública: s’ha sol·licitat a les pertinents meses de concertada, presentant instàncies a l’administració  i amb un escrit conjunt dels membres de la mesa, sindicats i patronals. Si a la reunió no s’arriba a un acord al respecte  des de la UGT es prendran les mesures legals oportunes.

 

  1. Proposta de reducció a 23 h la jornada lectiva a ESO, BATXILLERAT i CF. Des de la UGT sempre hem defensat que aquesta mesura hauria de ser per a tot el personal incloent infantil, primària i l’educació especial. En el seu defecte, que s’iniciàs per als majors de 55 anys, però per a totes les etapes educatives abans esmentades, ja que s’inicia amb un curs de retràs.

 

  1. Sobre el finançament de les excedències i les reduccions de jornada. Seguirem defensant el que estableixen el conveni col·lectiu, l’estatut dels treballadors i l’acord signat amb la Conselleria d’Educació vigent en l’actualitat.

 

  1. Informació sobre la normativa aplicable als cicles formatius. Defensarem el que estableixen la normativa actual i el conveni col·lectiu i farem esment en què els docents d’aquests nivell educatius no empitjorin les seves condicions econòmiques i laborals, sempre que sigui possible.

 

Si necessiteu ajuda us podeu posar en contacte amb nosaltres

 jaume.coll@ugt-serveispublics.eu                                      672784106

 

 

Us mantindrem informats !!!