Comissió de concerts 5 de juliol de 2016 i altres qüestions

ESTABLIMENT, RENOVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS CONCERTS EDUCATIUS 2016 / 2017

  • Concerts educatius 16 / 17, s’estudiarà la possibilitat d’obrir una convocatòria extraordinària el mes de setembre, en especial pel tema del PMAR a 2n i 3r d’ESO.

PROPOSTA PROVISIONAL PER A L’AMPLIACIÓ DE LA DOTACIÓ DE PERSONAL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 2016 / 2017

  • Tot i que la dotació addicional provisional per al curs 2016/2017 s’incrementa en 12 professors, des de la UGT, varem manifestar la nostra preocupació pel fet de que hi ha centres que perden fins a 5 professors (PT, AL o AD), aquest fet es dona pels nous criteris de dotació addicional establerts en el present curs, on els alumnes han de tenir una ACI significativa per rebre suport específic i personal.

  • També es van comentar els criteris que s’han de tenir en compte de cara al curs 16/17 per establir les dotacions de personal d’atenció a la diversitat, si bé per nombre de línies o per nombre d’alumnes diagnosticats. Des de la UGT, entenem que el criteri per a la dotació bàsica ha de ser el nombre de línies, ja que d’aquesta manera garantim una estabilitat laboral i de plantilla com hi ha en els centres públics i una dotació addicional en funció de les necessitats reals o extraordinàries de cada curs. Es crearà una comissió per tractar aquest tema durant el curs vinent.

  • Des de la UGT varem sol·licitar una revisió de les ràtios dels centres d’educació especial. Al mateix temps varem suggerir la necessitat de que els centres concertats d’educació especial també tinguin la possibilitat d’una dotació addicional, per a casos excepcionals com els centres ordinaris.

  • Possibilitat de convocatòria extraordinària el mes de setembre de dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat.

ALTRES QÜESTIONS

  • Paga extra Nadal 2012. Des de la Conselleria no saben quan s’abonarà el que queda pendent d’enguany (12’5%) però que serà dins l’any 2016.

  • Varem manifestar el nostre desacord pel fet de que s’haguessin convocat 375 places gratuïtes de cursos específics d’angles de preparació per a l’obtenció del certificat dels nivells avançat i C1 de les escoles oficials d’idiomes. única i exclusivament pel personal dels centres públics. Demanàrem que un % d’aquestes places haurien de ser pel professorat de centres privats concertats.

Destacar que des de la UGT el que reivindiquem és que els recursos personals per atendre a la diversitat que tenen els centres privats - concertats han de ser els mateixos que tenen els centres públics, ja que l’atenció que reben els alumnes ha de ser la mateixa com estableix la llei.