Baixes per Incapacitat Temporal

El Decret Llei 10/2012 de 31 d'agost modifica en l'article quart el que havia marcat el Decret Llei 5/2012 en matèria de complement econòmic de la prestació per incapacitat temporal. Aquesta rectificació va ser fruit de la pressió dels representants dels treballadors a la Mesa General de Treballadors Públics i a la Mesa Sectorial d'Educació.

D'aquesta manera s'afegien les excepcions per cobrar el 100% en cas d'IT a l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre amb efectes des de dia 1 de setembre. BOIB 168 de 13 de novembre de 2012

FETE-UGT ha reclamat i ho continuarà fent que s'incloguin dins les excepcions les malalties infectocontagioses. De fet aquest és un dels punts que hem presentat a la MSE de dia 14 d'octubre.

A l'apartat Documentació hi trobareu tota la informació sobre aquesta qüestió.